Thất Phật Dược Sư Lưu Ly Quang

0.00

Tên sản phẩm: “Thất Phật Dược Sư Lưu Ly Quang”

Kích thước:

  • Cỡ Nhỏ: 72 x 50 x 115 mm
  • Cỡ Lớn: 120 x 100 x 200 mm