Thất Phật Tam Thế Bách Quang

0.00

Tên sản phẩm: “Thất Phật Tam Thế Bách Quang”

Kích thước:

  • Cỡ Vừa: 165 x 135 x 310 mm
  • Cỡ Lớn: 480 mm
  • Cỡ Đại: 910 mm
  • Đế: 80 x 80 x 50 mm