Thượng Sư Liên Hoa Sim

0.00

Tên sản phẩm: “Thượng Sư Liên Hoa Sim”

Kích thước:

  • Cỡ mini: 70 x 50 x 90 mm
  • Cỡ nhỏ: 80 x 55 x 120 mm
  • Cỡ vừa: 125 x 80 x 170 mm
  • Cỡ lớn: 150 x 110 x 230 mm