Văn Thù Bồ Tát Bách Quang

0.00

Tên sản phẩm: “Văn Thù Bồ Tát Bách Quang”

Kích thước:

  • Cỡ nhỏ: 130 x 50 x 180 mm
  • Cỡ lớn: 180 x 85 x 260 mm