Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

0.00

Tên sản phẩm: “Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát”

Kích thước:

  • Cỡ mini: 70 x 50 x 90 mm
  • Cỡ nhỏ: 90 x 50 x 125 mm
  • Cỡ vừa: 125 x 80 x 170 mm
  • Cỡ lớn: 170 x 100 x 230 mm
  • Cực đại: Cao 560 mm